Grundejerens ansvar i is og sne

Aarhus kommune har på sin hjemmeside offentliggjort de regler, der gælder for snerydning for grundejere med grunde, der støder op til offentlig og privat vej.

Nedenfor er gengivet en artikel om emnet. Hvis du vil læse direkte på kommunens hjemmeside, kan du følge linket her: www.aarhus.dk/vintertrafik

For medlemmer af grundejerforeningen er det særligt knappen "Grundejer", der har betydning.

Vintertrafik

Vi skal alle yde en indsats for, at vores by er sikker at færdes i – også i vinterhalvåret. Aarhus Kommune er ansvarlig for at salte og snerydde ca. 1.300 km veje og 600 km cykelsti. Men en effektiv glatførebekæmpelse kan kun lykkes, hvis det sker i et tæt samarbejde med dig som borger.

I Aarhus Kommune er alle veje og cykelstier inddelt i klasserne A, B, C og D, som bliver saltet og ryddet i prioriteret rækkefølge. Klasse A har højeste prioritet, og det er derfor vigtigt, at du som trafikant orienterer dig om, hvilke veje og stier det er sikrest at færdes på, når det er koldt og glat udenfor.
 
Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden alligevel være glat føre på de trafikerede veje. Som regel fordi vejret pludselig udvikler sig anderledes end forudset, og kraftigt snefald vil altid betyde glatte veje i nogle timer. Kør, cykel og gå derfor altid efter forholdene.

 

Via ikonerne nedenfor kan du læse mere om, hvordan du sikrest færdes i byen som bilist, cyklist og fodgænger. Er du grundejer, kan du via illustrationer se dit ansvar for saltning og snerydning.

 

Bilist                                    Cyklist                                 Fodgænger

   

Grundejer                              Fem gode råd                       Spørgsmål og svar