Aktuelle emner

 

På denne side finder du oplysninger om de tiltag, bestyrelsen arbejder med for øjeblikket. Hvis du synes, der mangler noget, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen herom.

Aktuelt september 2018:

Bær og Bjæsklund ved siden af legepladsen ved Skolestien

I løbet af året 2018 har grundejerforeningen, som orienteret på årets generalforsamling, fået fjernet de vildtvoksende kirsebærtræer ved siden af legepladsen ved skolestien.
Grundejerforeningen fik i foråret 2018 et forslag fra Bjæskhold Sabro, om at etablere en bær- og bjæsklund, med hyld, hassel og aroniabuske. Vi har søgt “Smag På Århus”/Nordeafonden om dette, samt udpeget netop området ved siden af legepladsen som stedet hertil.
Missionen er lykkedes og Grundejerforeningen har i samarbejde med Bjæskhold Sabro fået doneret 300 bær og bjæskbuske. 100 stk af hver af de ønskede buske.
Arbejdet vil fortsætte over de næste måneder, med stubfræsning, jordforbedring og plantning.
Vi håber at være færdig til den 29. november. Vi har nemlig grebet Smag På Aarhus Stafetten (SPAS). Når man har fået en donation fra Smag på Århus forpligter man sig til at afholde et offentlig arrangement, hvor man fremviser det man har modtaget.
Dette er baggrunden for den invitation vi nu lægger frem her på siden. Vi håber, at mange af grundejerforeningens medlemmer vil møde op og bakke op om arrangementet den 29. november 2018.  Arrangementet afvikles i et samarbejde mellem: 

Smag på Aarhus/Nordeafonden
Grundejerforeningen Damgårdens Jorder
Bjæskhold Sabro
Kelvins Gartnerservice

Du kan læse mere om arrangementer her: http://smagpaaaarhus.dk/arrangement/spas-sans-smag-og-leg-i-grundejerforening/

Aktuelt juni 2018:         

EUs persondataforordning og folketingets følgebeslutning herom pålægger alle organisationer at have en
Privatlivspolitik, som skal være offentlig tilgængelig. Der findes en række variationer om, hvordan en
privatlivspolitik skal håndteres. For Grundejerforeningen Damgårdens Jorder, hvor vi har obligatorisk medlemsskab,
er det tilstrækkeligt at gøre denne privatlivspolitik tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Du kan finde GDJ Privatlivspolitik ved at klikke her eller tilgå den fra forsiden.

Aktuelt 5. april 2018:    

Brev fra YOU SEE om arbejde i området (nat og dag) omkring uge 15.
Arbejdere vil bevæge sig rundt i området både nat og dag. De vil bære ID fra You See. Læs evt. orienteringsbrevet
fra You See, som er sendt til You See kunder.

Aktuelt 23. maj 2017:    

Aura og fibernet. Læs bestyrelsens notat.

Aktuelt oktober 2017:    

Aura og fibernet. Tre breve om projektet og svar fra grundejerforeningen.
1. Brev fra Aarhus Kommune
2. Kort med linieføring
3. Ansøgning om gravetilladelse
4. Grundejerforeningens notat om høring